Co leczymy

Rehabilitacja wad postawy u dzieci i młodzieży

Dbałość o właściwą postawę ciała powinna rozpocząć się już w wieku niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie.

To najlepszy czas na usunięcie ewentualnych asymetrii lub powstałych napięć mięśniowych. Postępowanie takie pozwoli na harmonijny rozwój ruchowy dziecka. Rehabilitacja jest oparta na indywidualnie dobranych do każdego pacjenta ćwiczeniach. Niezbędna jest edukacja rodziców i dziecka o czynnikach środowiskowych, które mogą przyczyniać się do pogłębiania wady postawy oraz instruktaż jak zapobiegać dalszemu rozwojowi wady przez modyfikację nieprawidłowych elementów dnia codziennego.

Metody: Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, PNF, system Neurac, masaż Shantala, terapia tkanek miękkich.

Z jakim problemem możesz się do nas zgłosić:

  • płaskostopie,
  • skoliozy,
  • plecy okrągłe,
  • plecy wklęsłe,
  • wady klatki piersiowej,
  • wady kończyn dolnych,
  • nadmierne napięcie mięśniowe.