Ośrodek rehabilitacji

Ideą przyświecającą powstaniu naszej placówki było stworzenie miejsca przyjaznego oraz odpowiadającego na potrzeby każdego pacjenta. Zależy nam na kompleksowym działaniu fizjoterapeutycznym, indywidualnie dostosowywanym do potrzeb pacjenta, gdyż tylko całościowe podejście pozwala na uzyskanie wymiernych i trwałych rezultatów oraz wyleczenie przyczyny, a nie tylko objawów choroby.

Czym się zajmujemy

Zajmujemy się diagnostyką oraz indywidualnie dobraną rehabilitacją pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa i narządu ruchu, ze schorzeniami neurologicznymi (udary mózgu, urazy mózgowo-czaszkowe, uszkodzenia rdzenia kręgowego, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, polineuropatie, schorzenia nerwowo-mięśniowe, zespoły spastyczne, brak kontroli motorycznej), z chorobami zwyrodnieniowymi i reumatycznymi, z wadami postawy. Ponadto dysponujemy również szerokim wachlarzem zabiegów fizykoterapeutycznych które uzupełnią prowadzoną terapię.

Filozofia fizjoterapii
w naszej placówce rehabilitacji

pozytywne
nastawienie

praca
funkcjonalna

praca
bez bólu

pacjent
jako całość

nauczanie
motoryczne

profilaktyka

wspieranie procesu
zdrowia pacjenta

profesjonalizm

indwidualne
podejście do pacjenta

Metody terapeutyczne

Fizjoterapia, jako narzędzia terapeutyczne wykorzystuje wiele metod, poprzez które wspierany jest proces zdrowienia pacjenta.

Zabiegi fizykoterapii