Konsultacje!

Szanowny Pacjencie! Pamiętaj, aby na konsultację zabrać ze sobą całą dokumentację medyczną jaką posiadasz – pomoże to w postawieniu diagnozy, oraz odpowiednim dobraniu programu rehabilitacji. Bardzo ważne jest to, aby jak najszybciej rozpocząć rehabilitację i prowadzić ją systematycznie. Wczesna interwencja oraz regularne oddziaływanie na organizm zwiększa szanse na uzyskanie znaczącej poprawy, która zaowocuje polepszeniem jakości życia pacjenta.

1. Konsultacja diagnostyczna

ustalenie wstępnej diagnozy i sposobu leczenia.

Rzetelne badanie jest podstawą dobrze dobranej
i efektywnej terapii.

Podczas pierwszej wizyty fizjoterapeuta dokonuje szczegółowej diagnostyki aparatu ruchu pacjenta i zgłaszanych dolegliwości bólowych. Przeprowadza z nim wywiad chorobowy.

Etapy wywiadu:

ocena stanu pacjenta (ustalenie rodzajów i stopnia jednostki chorobowej), określenie bliższego i dalszego celu usprawniania, dobór metod leczenia oraz przeprowadzenie pierwszych procedur leczniczych (metody oraz procedury leczenia ulegają modyfikacji na dalszym etapie leczenia).

Jednym z elementów pierwszej wizyty jest analiza wcześniejszej dokumentacji medycznej pacjenta
(badanie: RTG, TK, MRI oraz USG ). Po diagnostyce terapeuta przedstawia pacjentowi wstępną diagnozę i informuje o proponowanej metodzie leczenia.

2. Leczenie przyczynowe

potwierdzenie wstępnej diagnozy, leczenie schorzenia.

Kolejne wizyty mają na celu jak najszybszą eliminację dolegliwości bólowych pacjenta jak i wdrożenie go do funkcjonowania w życiu codziennym ( powrót do pracy, czynności dnia codziennego ). Fizjoterapeuta pracuje z pacjentem odpowiednio dobranymi do schodzenia metodami i procedurami leczniczymi. Ilość wizyt jest zależna od jednostki chorobowej pacjenta a także od zaawansowania dolegliwości bólowych.

3. Terapeutyczny trening medyczny

ustalenie wstępnej diagnozy i sposobu leczenia.

Na tym etapie leczenia dobierane są odpowiednie ćwiczenia dla pacjenta do samodzielnej pracy. Analizowane są nawyki stanowiące czynniki zagrożenia nawrotu dolegliwości bólowych. Pacjent otrzymuje wskazania odnośnie pożądanych dla niego form aktywności fizycznej, jak również przeciwwskazania mogące sprzyjać nawrotom dolegliwości (działania zapobiegawcze).

W tym celu terapeuta:

analizuje czynności dnia codziennego pacjenta mogące powodować nawrót dolegliwości,
analizuje aktywności ruchowe pacjenta (uprawiane dyscypliny sportowe), w celu eliminacji niewłaściwych zachowań ruchowych, tworzy dla pacjenta zestaw ćwiczeń do „rehabilitacji domowej”.