Co leczymy

Rehabilitacja pediatryczna

Rehabilitacja pediatryczna przeznaczona jest dla dzieci i niemowląt z deficytami neurologicznymi.

Zaburzenia rozwojowe najczęściej obserwowane są u noworodków przedwcześnie urodzonych, z niską masą urodzeniową lub mających problemy oddechowe.

Metody: NDT Bobath dla dzieci, metoda Vojty, integracja sensoryczna i inne.

Z jakim problemem możesz się do nas zgłosić:

 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • Rozszczep kręgosłupa
 • Choroby o podłożu genetycznym np. zespół Downa
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego
 • Dystrofie mięśniowe
 • Zaburzenia ssania i połykania
 • Asymetria złożeniowa
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego

Udzielamy porad w zakresie opieki i pielęgnacji dzieci i niemowląt dotyczące:

 • Prawidłowego ubierania i rozbierania
 • Prawidłowego karmienia
 • Prawidłowego sposobu noszenia niemowlaka
 • Stymulacji i zabawy